Ogólne

Hakowy, Sygnalista na budowie. Wszystko, co musisz wiedzieć o hakowym i sygnaliście.

Wprowadzenie Na wstępie dzisiejszego artykułu omówimy kluczowe aspekty związane z hakowym i sygnalistą na budowie. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na ten temat, aby pomóc Ci zrozumieć, jak te dwie ważne osoby wpływają na efektywność prac budowlanych. Zadzwoń i zapisz się na kurs hakowego sygnalisty online Kim jest hakowy na budowie? Hakowy, to osoba […]

Czytaj więcej
Czy służba bhp podlega bezpośrednio pod pracodawcę?

Często się zdarza, że osoby opracowujące schematy organizacyjne nie mają pojęcia o przepisach. Najczęstszym błędem jest przypisywanie służby bhp pod inna komórkę np HR. Na początku warto zapoznać się z art. Kodeks pracy 23711 § 1  który stanowi że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie […]

Czytaj więcej
CELE BHP ISO 45001

Cele BHP zgodnie z ISO 45001 krok po kroku. Zgodnie z normą ISO 45001 cele bhp powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i możliwe do osiągnięcia w czasie, oraz zgodne z polityką bhp firmy. Cele mają zniwelować lub usunąć ryzyko wypadków  lub incydentów, które mogą przyczynić się do obrażeń lub złego stanu zdrowia pracowników. Co […]

Czytaj więcej
Karta szkolenia wstępnego BHP 2022

Karta szkolenia wstępnego bhp 2022- nowy wzór. Karta szkolenia wstępnego bhp 2022. Dzisiaj napiszę na co należy zwrócić uwagę, aby poprawnie wypełnić kartę szkolenia wstępnego bhp. Pamiętaj, iż wzór zmienił się w stosunku do starszej wersji tej karty. Co zawiera i jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego bhp 2022 Miejsce umieszczania pieczątki firmowe zajęło pole o […]

Czytaj więcej
Kobieta Monter rusztowań

Czy kobieta może zostać monterem rusztowań metalowe? Czy każda osoba może zostać montażystą rusztowań metalowych? Otóż odpowiedź jest prosta. Tak, pod warunkiem że spełnia dwa kryteria czyli ma ukończone 18 lat i ma ważne orzeczenie lekarskie do pracy montażysty rusztowań. Zagadnienie dotyczące uprawnień dla montażystów rusztowań zostało uregulowane w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny […]

Czytaj więcej
Plan BIOZ na budowie?

Czy Wszyscy pracownicy na terenie budowy muszą zostać zapoznani z Planem Bioz. Pracodawca nie ma obowiązku zapoznawania pracowników z treścią  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ u na budowie. Pośrednio, przez informowanie pracowników o zagrożeniach na budowie, zapoznawanie z oceną ryzyka zawodowego na budowie – ma taki obowiązek. Informacje pochodzące z planu BIOZ mogą też […]

Czytaj więcej
Jak powinna wyglądać i czego wymagać od pracowników wykonujących pracę zdalną

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności…

Czytaj więcej