Hakowy, Sygnalista na budowie. Wszystko, co musisz wiedzieć o hakowym i sygnaliście.

5/5 - (4 votes)

Wprowadzenie

Na wstępie dzisiejszego artykułu omówimy kluczowe aspekty związane z hakowym i sygnalistą na budowie. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na ten temat, aby pomóc Ci zrozumieć, jak te dwie ważne osoby wpływają na efektywność prac budowlanych.

Zadzwoń i zapisz się na kurs hakowego sygnalisty online

Kim jest hakowy na budowie?

Hakowy, to osoba która wykonuje czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków przemieszczanych przez żuraw.

Na czym polega praca hakowego?

Zacznijmy od jego głównego zadania, które polega na zapoznaniu się z ładunkiem, określeniem jego masy, położenie środka ciężkości, położenie punktów mocowania i stosuje odpowiedni element służący do jego zawieszania i mocowania.

Przytrzymywanie przez hakowego zaczepionego ładunku podczas jego przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich środków umożliwiających nadanie ładunkowi właściwego kierunku.

Nasz kurs na hakowego i sygnalistę online pomoże Ci być zgodnym z przepisami bhp

Kto może zostać hakowym?

Hakowy musi mieć ukończone 18lat i posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do do wykonywania pracy na tym stanowisku, oraz szkolenie bhp na tym stanowisku.

Hakowy musi być ubrany w odzież, która jest widoczna z kabiny żurawia i odróżnia go od pozostałych pracowników.

Musi być zawsze w kontakcie z sygnalistą, aby zapewnić bezpieczną pracę dźwigu na placu budowy.

Kim jest sygnalista na budowie?

Sygnalista na budowie to osoba odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem żurawia a hakowym.

Kto może zostać sygnalistą

Sygnalista musi mieć ukończone 18lat i posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku, oraz szkolenie bhp na tym stanowisku.

Współpraca między sygnalistą a operatorem żurawia

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest współpraca między sygnalistą a operatorem żurawia na placu budowy. Z uwagi iż, ich działania są ze sobą nierozerwalnie związane i od nich zależy efektywność oraz bezpieczeństwo prac budowlanych. Dlatego muszą się komunikować ze sobą w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego.

Należy pamiętać, iż w przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego, sygnalista porozumiewa się z operatorem żurawia przy użyciu sygnałów ręcznych, o których mowa w § 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690 oraz z 2011 r. poz. 1034) nie dłużej niż do zakończenia rozpoczętej czynności.

W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej sygnalista wstrzymuje prace transportowe i ostrzega przed zagrożeniem.

WAŻNE

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego !!!.

Należy pamiętać, że Pracodawca przed poduszczeniem do pracy operatora żurawia, sygnalisty i hakowego udostępnia im do stałego korzystania informacje i instrukcje przewidziane w przepisach dotyczących bhp, a także:

instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych,
instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia

  • oraz zapoznaje ich z postanowieniami zawartymi w tych informacjach i instrukcjach.

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule omówiliśmy istotne kwestie związane z hakowym i sygnalistą na budowie. Zrozumienie roli tych dwóch osób w procesie budowlanym jest kluczowe dla osiągnięcia efektywności i bezpieczeństwa na placu budowy. Współpraca między hakowym a sygnalistą odgrywa kluczową rolę w sukcesie projektów budowlanych.

Po naszym kursie online na hakowego i sygnalistę dowiesz się we własnym zakresie przeprowadzać szkolenia na hakowego i sygnalistę na budowie.