Szkolenia pierwsza pomoc

5/5 - (20 votes)

Zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia2008 r. nr 223, poz.1460) każdy pracodawca został zobligowany do wyznaczenia w swoim zakładzie pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz przeszkolenia ich w tym zakresie.