Obsługa PPOŻ

5/5 - (39 votes)

OBSŁUGA PPOŻ-Kompleksowa Olsztyn

Nasza firma świadczy kompleksową obsługa ppoż Olsztyn firm, obejmujące między innymi fachowe doradztwo, serwis, techniczne przeciwpożarowe w firmach w Olsztynie, Ostródzie, Dobrym Mieście, Szczytnie, Mrągowie, jak i na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do każdego zleconego zadania podchodzimy w sposób profesjonalny. Dążymy by Nasze usługi były na najwyższym poziomie. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę doradczą, która posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę z dziedziny przeciwpożarowej.

Obsługa PPOŻ w Olsztynie
Nadzór obsługa ppoż Olsztyn, gaśnice,

KTO PRZEPROWADZA SZKOLENIE PPOŻ OLSZTYN

Szkolenia ppoż w zakładzie pracy przeprowadza pracownik, który posiada uprawnienia Inspektora ppoż. Dzięki Naszej dedykowanej obsłudze ppoż nie musisz się martwić czy posiadasz inspektora ppoż. Nasz zespół posiada takie uprawnienia.

Dla czego szkolenia ppoż są tak ważne?

W tym akapicie omówię kilka powodów dla których przeprowadzanie profesjonalnych szkolenie, jest takie ważne.

Po pierwsze, dzięki szkoleniom ppoż wypełnisz warunek prawny zawarty w przepisach ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Po drugie, myślę, że podniesiesz rangę ochrony przeciwpożarowej w swoim zakładzie pracy.

Po trzecie, staramy się, aby nasze szkolenia i ćwiczenia ppoż były łatwo przyswajalne.

Po czwarte, jestem pewien, że praktyczne ćwiczenia ppoż, będą fajnym sposobem na urozmaicenie szkoleń.

Szkolenie to musi odbyć każdy pracownik w Twojej firmie. Każdy pracodawca musi być tego świadomy.

DLA KOGO SĄ PRZEWIDZIANE SZKOLENIA PPOŻ?

Szkolenie przeciwpożarowe przewidziane jest dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Każdy pracownik musi znać systemy ppoż.

Przeprowadzamy szkolenia w formie kursu i ćwiczeń z próbnej ewakuacji. Pokażemy jak wygląda poprawna ewakuacja pracowników z budynku. Po zakończeniu otrzymasz zaświadczenie.

Na czym polega SKUTECZNA EWAKUACJA pracowników?

Wielu moich klientów ma problem: z ewakuacją swoich pracowników z miejsc pracy, określenia dróg i znaków ewakuacji, określenia rodzaju gaśnic. Jesteś w dobrym miejscu my Ci w tym pomożemy. Ćwiczenia ewakuacji przeprowadzimy w sposób bezpieczny zgodny z przepisami przeciwpożarowymi. Zwiększymy bezpieczeństwo Twojego zespołu. Podczas ćwiczeń używamy sprzętu przeciwpożarowego takiego jak gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe, koce gaśnicze. Pomożemy Tobie w poprawie obecnej sytuacji poprzez:

– określenia miejsca do ewakuacji

– wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ewakuację

– określenia ilości i rodzaju gaśnic.

CZY WARTO WYZNACZAĆ DROGI I WYJŚCIA EWAKUACYJNE?

Sprawdzimy dla Ciebie poprawność oraz rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych umieszczonych w Twojej firmie. Pamiętaj że znaki ewakuacyjne muszą być umiejscowione na wysokości oczu. Znaki ewakuacyjne, jak i gaśnice możesz kupić w Marpol Marcin Śliwowski.

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA PPOŻ

Pomożemy Tobie w opracowaniu Instrukcji przeciwpożarowej ogólnej zgodnie z obowiązującym prawem, które nakłada na każdego właściciela budynku, pracodawcy, hali konieczność opracowania instrukcji ppoż z uwzględnieniem rozmieszczenia gaśnic, piktogramów ewakuacyjnych, wyłącznika prądu głównego.

O czym warto pamiętać wybierając obsługę PPOŻ Pamiętaj !!!!

Instrukcję ppoż może opracować INSPEKTOR PPOŻ zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Okresowo raz na dwa lata przy udziale INSPEKTORA PPOŻ Olsztyn, aktualizujemy instrukcję i robimy ćwiczenia ewakuacyjne. Po ćwiczeniach powstaje lista obecności osób biorących udział w ćwiczeniach w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Posiadamy kwalifikacje INSPEKTORA PPOŻ.

Cena za wykonanie instrukcji przeciwpożarowej jest określana indywidualnie ze względu na konkretne dane tkj. parametry obiektu oraz warunki ochrony przeciwpożarowej ppoż i kształtuje się od 1500 zł.

Posiadamy oprogramowanie pomagające w opracowaniu rysunków zamieszczonych w instrukcji. Poniżej przykład.

https://mtzbhp.pl/wp-content/uploads/2020/12/Instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-Mtz-BHP.pdf

Czym ogólnie jest ochrona ppoż? Co to znaczy ppoż?

W dużym skrócie, w świetle przepisów, ochrona ppoż polegać ma na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia a także środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez ochronę ppoż rozumieć możemy takie działania jak zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym, zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych.

W jaki sposób powinna się odbywać ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona ppoż skupiać się powinna przede wszystkim na zapobieganiu pożarom. Gdy jednak już do pożaru (bądź innego zdarzenia) dojdzie, celem ochrony ppoż jest minimalizacja szkód, doprowadzenie do tego by były one jak najtańsze w likwidacji, a także by miał kto (wspomniane wyżej zapewnienie sił), a także czym (zapewnienie środków) je likwidować.

Jak należy zapobiegać pożarom i klęskom żywiołowym?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi, ze w głównej mierze ma to polegać na wykonywaniu wszelkich czynności, których celem jest niedopuszczenie do takowych – wśród tych czynności wymienia się przede wszystkim przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów objętych ustawą, a także kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż, za co odpowiedzialna są jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Jakie przepisy regulują zasady ochrony przeciwpożarowej?

Najważniejsze regulacje w tym zakresie odnajdą Państwo w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także aktach wykonawczych do tej ustawy, czyli rozporządzeniach ministrów spraw wewnętrznych i administracji, środowiska, gospodarki, transportu i gospodarki wodnej, a także rolnictwa i rozwoju wsi.

Co ile lat szkolenie ppoż?

Pracownik musi go przejść przed upływem 6 miesięcy od chwili zatrudnienia. Oznacza to, że również szkolenie PPOŻ musisz zorganizować w powyższym terminie. Ustawa nie określa tego, jak często należy je odnawiać, a więc teoretycznie wystarczy przeprowadzić je tylko raz.

Kto zajmuje się obsługą ppoż w firmie?

Kto zajmuje się ppoż w firmie?

Otóż jest to inspektor ppoż., którego kompetencje i uprawnienia są potwierdzone przez stosowne dokumenty. Zakres obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku jest szczegółowo określony przepisami, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej inspektor ppoż.