Karta szkolenia wstępnego BHP 2022

5/5 - (86 votes)

Karta szkolenia wstępnego bhp 2022- nowy wzór.

Karta szkolenia wstępnego bhp 2022. Dzisiaj napiszę na co należy zwrócić uwagę, aby poprawnie wypełnić kartę szkolenia wstępnego bhp. Pamiętaj, iż wzór zmienił się w stosunku do starszej wersji tej karty.

karta szkolenia wstępnego bhp 2021
instruktaż ogólny bhp, instruktaż stanowiskowy bhp

Co zawiera i jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego bhp 2022

Miejsce umieszczania pieczątki firmowe zajęło pole o nazwie oznaczenie pracodawcy. W którym należy wpisać nazwę firmy, w której będzie zatrudniony pracownik.

Zobacz również: Szkolenie wstępne bhp

Karta szkolenia wstępnego BHP 2022

Krok pierwszy

Wpisujesz nazwę pracodawcy w górnym lewym rogu karty szkolenia wstępnego bhp.

Krok drugi

Wpisujesz nazwę komórki organizacyjnej. Jeśli jest to większy zakład pracy to nie ma z tym problemu, ponieważ są tam nazwane działy. Natomiast w przypadku małych firm tam gdzie nie ma działów wpisujesz Nazwę firmy w której zatrudniony jest pracownik.

Krok trzeci

Instruktaż ogólny powinien być zawsze w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy. Zwracajcie uwagę, żeby nie była to np. niedziela. W tym polu ważne są podpisy osób przeprowadzającej szkolenie i osoby, której udzielono instruktażu ogólnego bhp. Ważne jest, aby kartę wypełniać długopisem, a nie np. ołówkiem. Podpisy powinny być w miarę czytelne, aby nie zostały podważone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie Covidu dopuszczalne jest, aby instruktaż ogólny bhp był robiony online.

Krok czwarty

Instruktaż stanowiskowy powinien odbyć się w dniu przyjęcia do pracy i w dniu następnym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Krok piąty?

Instruktaż stanowiskowy dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym trwa 8 h lekcyjnych. Natomiast instruktaż ogólny 3 h lekcyjne, co w sumie daje 11 h lekcyjnych. Czyli więcej niż 8 h zegarowych. To częsty błąd pracowników służby bhp, że nie rozpisują instruktażu stanowiskowego na dwa dni.

Zobacz również: szkolenie okresowe bhp

Karta szkolenia wstępnego bhp 2022 jest dostępna na podstronie do pobrania.

Podstawa prawna szkolenia wstępnego bhp.