CELE BHP ISO 45001

5/5 - (30 votes)

Cele BHP zgodnie z ISO 45001 krok po kroku.

Zgodnie z normą ISO 45001 cele bhp powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i możliwe do osiągnięcia w czasie, oraz zgodne z polityką bhp firmy. Cele mają zniwelować lub usunąć ryzyko wypadków  lub incydentów, które mogą przyczynić się do obrażeń lub złego stanu zdrowia pracowników.

cele bhp iso 45001

Co musisz rozważyć, formułując cele bhp?

Na podstawie norm PN-N-18001 jak i OHSAS ustanowienie celów było wymagane. Podobnie jest w nowej normie ISO 45001, w której pojawiło się mało istotnych zmian.

Co zmieniło się w ISO 45001 w porównaniu do normy PN-N-18001 krok po kroku?

Wymagania ujęte w normie PN-N-18001:

 • wymagania prawne i inne,
 • zidentyfikowanie zagrożeń oraz wyników oceny ryzyka zawodowego,
 • możliwości technicznych i finansowych,
 • wymagania operacyjne i biznesowe,
 • interes organizacji,
 • punkt widzenia stron zainteresowanych.

Norma ISO 45001 wymaga, aby cele uwzględniały

 • obowiązujące wymogi,
 • wyniki konsultacji z pracownikami.

Jak widać gołym okiem pod tym kontem niewiele się zmieniło, nowa norma pisze ogólnie o obowiązujących wymogach. Mogą one zawierać zarówno wymagania prawne i inne, ale również wymagania operacyjne i biznesowe, wymagania techniczne, finansowe czy wymóg interesu organizacji, jak to było w normie 18001.

W obu normach cele mają być spójne z polityką, mierzalne, udokumentowane i aktualizowane. Znaczące zmiany zostały wprowadzone w planowaniu celów.

Jak zaplanować cele bhp?

Tak jak w 18001  tak i w nowej ISO 45001 należy zaplanować osiągnięcie ustalonych celów. Cele mogą być zaplanowane jako cele indywidualne lub grupowe. Plan realizacji może być określony dla realizacji kilku celów.

Gdy jest to możliwe, cele powinny być powiązane z wskaźnikami strategicznymi, taktycznymi czy operacyjnymi.

Zgodnie z normą 18001 planowanie celów obejmowało:

 • wyznaczenie odpowiednich służb, szczebli organizacji, grup lub osób odpowiedzialnych za osiągnięcie celów,
 • określenie środków niezbędnych do osiągnięcia celów,
 • wyznaczenie terminów osiągnięcia celów.

Czego wymaga norma ISO 45001?

Podczas planowania celów bhp organizacja ustali:

 • jakie działania zostaną podjęte,
 • jakie zasoby będą wymagane,
 • kto będzie ponosił odpowiedzialność,
 • kiedy działania zostaną zakończone,
 • w jaki sposób oceniane będą wyniki, w tym wskaźniki monitorowania – nowy punkt
 • w jaki sposób działania nakierowane na realizację celów BHP będą integrowane z procesami biznesowymi organizacji – nowy punkt

Jak widzimy podczas planowania w nowej normie należy wziąć pod uwagę dodatkowo:

 • w jaki sposób oceniane będą wyniki, w tym wskaźniki monitorowania,
 • w jaki sposób działania nakierowane na realizację celów BHP będą integrowane z procesami biznesowymi organizacji.

Pomiary osiągnięcia celów BHP mogą być jakościowe i ilościowe.

Żródło: https://www.pcc-cert.pl/iso-45001-6-2-cele-bhp/

CELE BHP przykłady

1.Nagroda finansowa dla pracownika nadzoru i pracownika na stanowisku robotniczym wyróżniających się szczególną dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy. Nagroda jest przyznawana raz w miesiącu.
2.Zamontowanie lustra przy wjeździe z parkingu firmy do tunelu.
3.Przystosowanie kontenerów sanitarnych do nowych standardów budów, na których pracuje więcej niż 60 osób.
4.Adaptacja kontenera na potrzeby suszarni na odzież roboczą.
5Zakup latarek czołowych dla cieśli i zbrojarzy.
6Zakup odciągu spawalniczego mobilnego.
7Szkolenie dla osoby wykonującej przeglądy szelek bezpieczeństwa, linek z amortyzatorami.
8Zakup hełmów ochronnych do pracy na wysokości.
9.Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na wyjeździe z parkingu „zakaz parkowania”..
10.Wykonanie nowych tablic bhp
11.Zakup obuwia bezpiecznego zimowego typu Wolker
12.Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach objętych projektem (cieśla, dekarz, elektryk, kierowca, malarz-szpachlarz, murarz-tynkarz, pracownik ogólnobudowlany, spawacz, zbrojarz-betoniarz, operator sprzętu budowlanego
13.Aktualizacja pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach murarz, kierowca.
14.Zakup nowych zawiesi do dźwigu
15.Zakup  systemu antyupadkowego firmy Betomax.