Szkolenia okresowe BHP

5/5 - (21 votes)

Szkolenia okresowe bhp– celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe bhp co ile?

Pierwsze szkolenia okresowe bhp powinno być przeprowadzone:

– do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób kierujących pracownikami;

– do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych (pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych)

Ile jest ważne szkolenie okresowych bhp

Ważność szkoleń okresowych określa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z jego zapisami szkolenia okresowe bhp odbywają:

1) osoby będàce pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,

w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na, których

wykonywane są prace wiążące się ze szczególnymi zagrożeniami – raz na rok,

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń  technicznych,

technolodzy i organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi – nie rzadziej niż raz na 6 lat, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych

w zakładach pracy mieszczących się w nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka – więcej na ten temat w artykule 

6) inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne,

albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe bhp
Szkolenie bhp ppoż online szkolenia okresowe bhp olsztyn szkolenie bhp online

Czy szkolenie okresowe bhp jest obowiązkowe?

Tak. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnych szkoleń okresowych bhp (art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy). Szkolenie musi odbyć się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

Nowe zaświadczenia ze szkolenia okresowego bhp znajdziesz tu Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (sejm.gov.pl)